opc_loader

Disclaimer

Bouwmaterialen Montfoort B.V. stelt het zeer op prijs dat u deze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in onze producten.

Wij besteden veel zorg en aandacht aan onze website. De juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de informatie op deze site worden regelmatig door ons gecontroleerd. Wij kunnen, ondanks onze inspanningen, echter niet garanderen dat de informatie op deze site ook altijd juist, actueel en volledig is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.Bouwmaterialen Montfoort B.V. sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • Het gebruik van deze website.
  • Het gebruik van informatie van deze website.
  • De eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Deze site bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de wijze waarop door de beheerders van deze websites gegevens van hun bezoekers behandelen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de op deze website vermelde links.

Bouwmaterialen Montfoort B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site, alsmede de benodigde software, te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Betaling
Levering geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. door ideal/internetbankieren
Indien, in afwijkend van betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Bouwmaterialen Montfoort B.V., bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.

Met het bezoeken van deze website aanvaardt u wat in deze disclaimer is bepaald.

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben op deze website dienen te worden gericht aan info@bouwmaterialenmontfoort.nl

Alle rechten voorbehouden.